mry-yantra-icon-mobile

Satsangas

 

Hari Ram Ashram Varanasi satsangas 700x553

 

 

Satsangas (sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) – tai susitikimas, bendravimas su Guru.

Sanskrito kalboje sat reiškia Tiesą, o sanga reiškia susijungimą, bendravimą su dvasiniu Mokytoju, Guru.
 
Satsangas – tai jogos mokymo perdavimo būdas. Iki šių dienų jogų tradicijoje mokymas yra perduodamas tiesioginiu būdu iš Guru – mokiniui, ir šis perdavos procesas vadinamas satsangu. Satsangas sudaro visos klasikinės jogos pamatą ir yra pagrindinis M.R.Y. principas, kuris tiesiogiai reiškia jungtį su Guru ir tikrąja Tiesa.
 
Jogų tradicijoje Guru  tai dvasinis jogos mokytojas, žinantis sakralią jogos mokymo slaptį ir išmanantis jogos mokymą, bei vedantis žmones jogos mokymo keliu. Jis perteikia žmonėms dvasinio žinojimo gaires, gyvenimo prasmę ir tikslą, nurodo, kaip atskleisti savo esybę bei kokios kliūtys ir pavojai tyko žmogaus dvasiniame kelyje. Guru yra vedlys, nušviečiantis kryptį ir suteikiantis priemones, tačiau nueiti kelią žmogus turi pats.

 

 

 

  

Mieli mokiniai ir praktikuojantys jogą,

išvykstu su mokiniais į Tyrthą Jatrą, kelionę Himalajais, Indijoje. Šios jatros metu medituosime (dhjana) siekdami dėmesio sutelkties būsenos. 

Dėmesio sutelktis yra labai svarbi jogos praktikos dalis. Manau, kad visiems būtų naudinga įsisąmoninti, kas yra dėmesys ir kaip jis atsiranda medituojant. Šį kartą norėčiau aptarti dėmesio sampratą. Pamąstykime, kas yra ramybės būsena, kai aplinkui sumaištis, ką reiškia gyventi mieste tarp buities šurmulio neprarandant harmonijos su gamta, ir kaip įmanoma neprarasti savęs?

Norėdami rasti atsakymus į šiuos klausimus, turime suvokti dėmesio svarbą. Dėmesys – tai ypatinga sąmonės sutelkties būsena, kuri negali būti lyginama su koncentracija. Medituodami pajuskite subtilų skirtumą tarp dėmesio ir koncentracijos.

Pvz., aš valingai liepiu savo sąmonei stebėti svarbius dalykus arba aš valingai nurodau sau, kad privalau sutelkti dėmesį į svarbų dalyką, arba aš valingai reguliuoju mintis, norėdama susitelkti į svarbų dalyką, nustumdama kitas, pašalines mintis.

Kaip Jums atrodo, ar tokie ir panašūs valingi veiksmai gali išvystyti sąmonės sutelktį ir dėmesio būseną? Apmąstydami savo paties elgesį, mes suvokiame, kad valingas elgesys ir priverstinis susitelkimas nėra dėmesio sutelkties būsena. Kodėl? Kas vyksta, kai sąmoningai ir valingai mes nukreipiame savo psichinę veiklą į meditacijos objektą? Priverstinio, psichinės veiklos nukreipimo į objektą metu mūsų sąmonėje vyksta pasipriešinimas, nes neleidžiame reikštis kitoms mintims. Akivaizdu, kai sąmonėje vyksta pasipriešinimas, neįmanoma ilgalaikė dėmesio sutelkties būsena. Dėmesio sutelktis atsiranda savaime, spontaniškai ir šis procesas nereikalauja pastangų.

Tuomet galime apibendrinti, kad valingas fokusavimo procesas yra koncentracijos praktika. Koncentracija yra trumpalaikė valinga sąmonės sufokusavimo į objektą būsena, o dėmesys – tai ilgalaikė sąmonės sutelkties būsena, atsirandanti nevalingai, savaime. 

Neįmanoma dėmesio sutelkties išvystyti pastangomis, įsitikinimais, palyginimais, vertinimais, pasiekimais ar savęs baudimai. Išvardyti dalykai yra prievartos formos, kylančios iš baimės. Baimė yra dėmesio nesutelkties priežastis. Baimė egzistuoja tol, kol yra nusivylimas ir poreikis kažkuo būti, kažkuo tapti, kažką pasiekti.

Valios pastangomis galime išmokti koncentruotis, bet išmokti dėmesio sutelkties valingu elgesiu yra neįmanoma. Taip pat priverstiniu valingu elgesiu mes negalime išmokti būti laisvi ir išsivaduoti iš baimių. Dėmesio sutelkties būsena – tai lyg meilės būsena, atsirandanti spontaniškai, sunykus pavydui, susireikšminimui, savimylai.

Taigi siekiant tobulumo svarbu brandinti ne tiek koncentraciją, kiek dėmesio sutelktį. Koncentracijos metu sąmonė valingomis pastangomis sufokusuojama į meditacijos objektą, tačiau šis procesas vyksta trumpą laiko tarpsnį. Tuomet dėmesio sutelkties būsena pasireiškia kaip savaiminis procesas, kuris nėra apribotas laiku.


                                      

Iki kito mūsų susitikimo, Guru Mai Ram

 

Guru Mai Ram satsangas No1

Guru Mai Ram satsangas su mokiniais

 

OM Tat Sat