mry-yantra-icon-mobile

Mai Ram International Yoga Association


M.R.I.Y.A. įkurta siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga  – Guru Mai Ram per daugelį praktikos metų integruotą unikalią jogos praktiką, perduodamą klasikinės jogos tradicijos.
 
Sertifikuoti Mai Ram Yoga mokytojai plėtoja klasikinės jogos mokymą visame pasaulyje.

Kasmet Asociacija organizuoja įvairaus lygio jogos mokytojų kursus, studijas, įvairius mokymus, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauja su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

 

Mai Ram International Yoga Assosiation
yra teisinė institucija,
įkurta norintiems tapti sertifikuotais
Mai Ram Yoga mokytojais
ir tęsti klasikinės jogos mokymą.
 

 

 
 
Mai Ram International Yoga Association
nuostatos


Asociacijos veiklos tikslai:
 • skatinti ir plėtoti Mai Ram Yoga;
 • remti Mai Ram Yoga mokytojus, suteikti jiems metodinę ir techninę pagalbą;
 • remti asmenis, svarbius Asociacijos veiklai;
 • organizuoti jogos mokymus, konferencijas ir jogos misijas;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas, kurti ir stiprinti palankias sąlygas mokytis Mai Ram Yoga.

Asociacijos veiklos sritys bei rūšys:
 • Mai Ram Yoga metodikos kūrimas ir žinių tobulinimas, klasikinės jogos mokymo skleidimas;
 • Mai Ram Yoga medžiagos spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
 • seminarų, konferencijų ir kitokių mokymo priemonių organizavimas.
 

Visuomeninė veikla,
seminarai bei paskaitos

Mai Ram Yoga sertifikuoti jogos mokytojai veda praktines jogos pamokas, paskaitas, pranešimus, seminarus pagal Mai Ram Yoga metodiką įvairiuose centruose, studijose, sporto centruose bei kitose viešosiose organizacijose, renginiuose ar konferencijose.
 
2013-2014 metais M.R.I.Y.A. kartu su Vilniaus miesto savivaldybe organizavo
nemokamus jogos užsiėmimus Vilniaus gyventojams.
 
Kasmet kartu su Indijos konsulatu rengia Tarptautinę Jogos Dieną.

 

 

Vilniuas ir Mai Ram Yoga logo

 

M.R.I.Y.A. rengia jogos mokytojui skirtą mokymo metodiką ir studijoms reikalingą mokomąją medžiagą.

Elektroninė leidyba:
M.R.I.Y.A. internetinės svetainės, mokomųjų filmų leidyba,
M.R.Y. vaizdo ir garso paskaitų rengimas. 

 

Mai Ram Yoga

atstovybės kitose šalyse


Jogos mokytojai, kurie turi galiojančius sertifikatus ir dėsto Mai Ram Yoga bei nori įsteigti jogos studijas, mokyklas, centrus, privalo laikytis M.R.I.Y.A.  nustatytų mokytojo etikos taisyklių, autorinių teisių ir naudoti M.R.I.Y.A. patvirtintą atributiką.

Norintys steigti Mai Ram Yoga užsienio atstovybes, turi teisiškai įregistruoti atstovybę su Mai Ram International Yoga Association pavadinimu.
Jogos studijos, mokyklos ar centro pavadinime turi būti naudojamas Mai Ram Yoga pavadinimas, patvirtintas M.R.I.Y.A.

 

Narystė
M.R.I.Y. Asociacijoje

Asociacijos narių teisės ir pareigos:
 • mokėti nario mokestį. Šis mokestis privalomas norint laikyti kas 24 mėn. atestacinį egzaminą pagal nustatytą tvarką. Atestacinis egzaminas kelia mokytojo kvalifikaciją ir pratęsia Asociacijos narystę;
 • išlaikyti teisingą Asociacijos įvaizdį;
 • palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;
 • laikyti paslaptyje Mai Ram Yoga mokymą, Asociacijos sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
 • laikytis kitų Visuotinio narių susirinkimo patvirtintų tvarkos taisyklių.


Asocijuoti nariai turi teisę naudoti Asociacijos simbolius Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

 

Būstinė:

MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION

Įmonės kodas 302835977

Savičiaus g. 13-16, Vilnius

Swedbank LT77 7300 0101 3378 9606

+370 640 416 69

info@mairamyoga.lt

 

Sertifikuotų jogos mokytojų portalas:

www.mairamyogateachers.com